Integrita H.R.
 
Imate vzpostavljene primerne kadrovske programe in postopke? Potrebujete ljudi, ampak kako jih najdete, zadržite in nagrajujete?
Kako skrbite za razvoj zaposlenih?
 
Mi to naredimo z vzpostavitvijo celostne kadrovske strategije, ki obravnava vse aspekte kadrovskega managementa. Pomembno je razumeti,
da so vse aktivnosti na kadrovskem področju med seboj tesno povezane. Nobenega smisla ni v zaposlovanju, če ljudje po kratkem času
zapustijo podjetje. Prav tako je nesmiselno zadrževati ljudi, ki niso produktivni in ne delajo v skladu z vašimi poslovnimi cilji.
 
Verjamemo, da imajo vsi zaposleni sposobnost visoke delovne učinkovitosti in neprestanega razvoja, vendar za to potrebujete
prave vzvode, orodja in mehanizme.
KADROVSKI MANAGEMENT: RAZVOJNO OCENJEVALNI CENTER: POSLOVNO SVETOVANJE:
Kadrovska politika in strategija
Sistemizacija delovnih mest
Vrednotenje delovnih mest
Celovit plačni sistem
Sistem nagrajevanja
Karierne stopnice
Kompetenčni model
Vodenje s cilji
Letni razgovori
Interno komuniciranje

Psihodiagnostična analiza
Assessment center
Coaching
Razvoj voditeljstva
Razvoj zaposlenih
Vzpostavitev sistema nasledstev
Upravljanje talentov
360° ocena zaposlenih
Organizacijske raziskave
Seminarji in delavnice

Vizija, strategija in poslanstvo
Strateško svetovanje
Uravnotežen sistem kazalnikov (BSC)
Management sprememb
Vzpostavitev optimalnih procesov
Organizacijski razvoj
Projektni management
Pravna ureditev poslovanja
 
Izkušnje nam govorijo, da so preproste tipske rešitve le redko odgovor na kompleksne izzive, s katerimi se srečujejo podjetja …
… zato so naše storitve prilagojene vsakemu poslovnemu partnerju  posebej in zasnovane na temelju najboljših praks.
 
 
Integrita H.R., poslovno svetovanje
Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor
M: +386 31 339 919
E: info@integrita.si
© Integrita H.R., Vesna Reich s.p.